JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Kolej na energię

Eksperci z branży energetycznej i kolejowej już po raz drugi dyskutowali o problemach emisyjności, zmianach klimatycznych oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań w tych obszarach. Okazją do podjęcia tych zagadnień była II Konferencja „Kolej na energię”, zorganizowana 19 lutego 2020 roku w Warszawie przez Klaster “Luxtorpeda 2.0”.

Obecnie około 90% przewozów kolejowych jest wykonywanych z użyciem trakcji elektrycznej, ale w 91% zasilanej ze źródeł konwencjonalnych (przede wszystkim z węgla). Energia ta powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych. To ogromne wyzwanie, ale jednocześnie w perspektywie czasu wyróżnik wspierający konkurencyjność kolei na rynku. Za 10 lat jesteśmy w stanie stworzyć system zasilania, który w 85% będzie korzystał ze źródeł odnawialnych, a już za 5 lat w 50% – mówił podczas prezentacji projektu „Zielona kolej – przedsiębiorczość, inwestycje, innowacje na rzecz transportu zeroemisyjnego” członek Zarządu PKP Energetyka Leszek Hołda.

Oczywistym jest, że realizacja tego programu to pokonywanie barier. W budowie infrastruktury, wprowadzaniu regulacji prawnych czy wdrażaniu określonych rozwiązań. Stąd istotne jest współdziałanie wszystkich zaangażowanych podmiotów, a także wsparcie ze strony rządowej. Tylko razem z innymi podmiotami, w tym przewoźnikami i producentami z fazy koncepcyjnej będzie można przejść do fazy realizacji.

W tym kontekście należy zaakcentować nawiązanie współpracy Klastra Luxtorpeda 2.0 z Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w trakcie II Konferencji „Kolej na energię”.

Wierzę, że ta współpraca przyniesie wymierne efekty. Razem będziemy dążyć do znalezienia rozwiązań, które będzie można wykorzystać w transporcie kolejowym, przy jednoczesnym zastosowaniu alternatywnych źródeł energii – wskazał dr Grzegorz Wisz, Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

 

Więcej ...

Odsłony: 2079