MARR SA

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu
Ul. Chopina 18
39-300 Mielec

www.marr.com.pl

Osoba do kontaktu:

Grażyna Gajek

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,  

tel. 17 788 18 52

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu została utworzona 16.12.1991 roku, w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego. 
Wyznaczony cel statutowy  realizowany jest poprzez:
1.           świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych –udzielanie pożyczek dla MŚP i osób podejmujących działalność gospodarczą (w tym dla bezrobotnych),
2.           współpracę z władzami regionalnymi i lokalnymi samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania strategii rozwoju regionów, w tym pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy powiatów i województwa,
3.           udostępnianie mikro, małym i średnim firmom powierzchni produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR oraz Mieleckiego Parku Przemysłowego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a w przyszłości w ramach tworzonego Inkubatora Nowych Technologii,
4.           prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego.
5.           promocję firm regionu poprzez organizację targów, wystaw,
6.           wspieranie rozwoju lokalnego handlu wspólnie z Mieleckim Towarzystwem Kupieckim - obsługa  organizacyjno – finansowa akcji BONY – MARR,
7.           zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym - infrastrukturą techniczno-przemysłową na potrzeby inwestorów,  szczególnie małych i średnich.
Realizacja powyższych zadań wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój zasobów ludzkich, jak także na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w tym inspirowanie działalności innowacyjnej firm.
Agencja „MARR” S.A od 2000 roku jest ośrodkiem zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla MŚP, posiada wdrożony i utrzymywany system zapewnienia jakości świadczonych usług zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W latach 2001-2008 Agencja pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) współpracując z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości we wdrażaniu polityki sektorowej adresowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim.
Spółka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania opłaca z uzyskanych przychodów działalność oraz zobowiązania wobec budżetu Państwa.
Na przestrzeni minionych lat Agencja zrealizowała wiele projektów z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości (we wszystkich jej aspektach: dotacje inwestycyjne, szkolenia doradztwo, pożyczki na rozwój firm, inkubator przedsiębiorczości itp.) z funduszy pomocowych pochodzących głównie ze środków Unii Europejskiej ale również z bezzwrotnej pomocy Rządu Japonii, USA czy środków budżetu państwa. Doświadczenia nabyte przez personel Agencji przy wdrażaniu m.in. Funduszu Japońskiego (1,4mln USD), programu Phare – STRUDER (10 mln ECU) oraz potencjał techniczny Agencji (m.in. 3 nieruchomości o powierzchni biurowej ponad 1000 m. kw. z pełną infrastrukturą teletechniczną) wykorzystane zostały przy administrowaniu Programami Phare oraz funduszami strukturalnymi w perspektywie finansowej lat 2000-2006 jako Regionalna Instytucja Finansująca (umowa na RIF od 2001r.) –we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Na przestrzeni lat 2003-2006 do małych i średnich firm w województwie podkarpackim za pośrednictwem PARP i MARR SA trafiło ponad 23 mln EURO z funduszy przedakcesyjnych oraz ponad 100 mln zł z funduszy strukturalnych. Ponad 90% tych środków wsparło przedsięwzięcia inwestycyjne podkarpackich firm, co jest jednym z potwierdzeń tezy, że w ostatnich latach obserwujemy boom inwestycyjny w sektorze MSP, który nasilił się po 1 maja 2004, czyli po dacie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mniej niż 10% wsparcia trafiło do firm na realizację „miękkich” projektów szkoleniowo-doradczych, które również znacząco podniosły ich poziom konkurencyjności na rynkach światowych, głównie poprzez wdrożenia systemów zarządzania jakością, udział w targach zagranicznych czy analizy rynków.

Odsłony: 9246