JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

31 marca w Rzeszowie (Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48) odbędzie się już ostatnia konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Dobry wiatr dla regionów” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Podczas konferencji omówione zostaną tematy: energetyka wiatrowa w polskim krajobrazie, metody prognozowania, unikania i minimalizacji oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, metody pomiaru i rejestracji parametrów energetycznych wiatru wykorzystywane do projektowania lokalizacji farm wiatrowych, możliwości i uwarunkowanie województwa podkarpackiego dla rozwoju energetyki wiatrowej, mała energetyka wiatrowa, ustawa o oze-zasady wsparcia. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Zbigniew Myczkowski (Politechnika Krakowska), dr inż. Jacek Ostrowski (AGH), Jerzy Krużel (Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej), Marta Kaczmarek (EkoPerfekt), Krzysztof Tyszkiewicz (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), Piotr Rudyszyn (w4e Centrum Energii Wiatrowej).

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów, firm deweloperskich, liderów opinii, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji ekologicznych, dziennikarzy, prawników, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów oraz mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych energetyką wiatrową.

Zarejestruj się na konferencję!

Więcej informacji o całej kampanii, szczegółowym programie konferencji i terminach rejestracji znajdą Państwo na stronie projektu: http://regionalne.psew.pl/

naklowek Adelante kolor 800

 

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka wraz
z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Andaluzyjskim Klastrem Energii Odnawialnej mają przyjemność zaprosić Państwa na 40-to godzinne bezpłatne szkolenie wprowadzające w tematykę SMART CITY i powiązane z projektem Inteligentne Ekoosiedle 2020. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Adelante” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1.

Szkolenie obejmie cztery moduły tematyczne:

  • Zarządzanie strategiczne OZE – m.in. anatomia miast inteligentnych oraz rozwój, miejsce i rola MMSP w Smart City,
  • Internacjonalizacja i konsorcja eksportowe – m.in ryzyko związane z internacjonalizacją, diagnoza potencjału eksportowego oraz kluczowe czynniki sukcesu ekspansji firm,
  • Międzynarodowe źródła finansowania – dostępne oraz planowane źródła finansowania w latach 2014-2020 umożliwiające rozwój w obszarze ekoenergetyki i inteligentnych ekoinnowacji,
  • Marketing, branding i packaging – działania marketingowe wspierające rozwój nowych produktów usług i specjalizacji oraz realizacja planów marketingowych.

 

Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają certyfikat "Smart City Ready"

  • Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, objęte pomocą de minimis
  • Szkolenia z każdego modułu odbywać będą się w grupach 10 osobowych i przeznaczone są dla kadr zarządzających i pracowników MMSP z województwa podkarpackiego,
  • Szkolenia są 40 godzinne tj. 5 dni po 8 godzin i zostaną przeprowadzone w okresie od marca do maja 2015,
  • W trakcie szkolenia zostanie zapewniona sala, catering i materiały szkoleniowe,
  • Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • Osoby zakwalifikowane na szkolenie dostaną szczegółową informację nt. harmonogramu oraz miejsca szkolenia.

 

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

·

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej serdecznie zapraszają do bezpłatnego udziału w konferencji podsumowującej projekt ,,FARADAY”- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, która odbędzie się w dniu  25 marca 2015r. (środa) w godzinach  od 9:45 do 14:00
w Restauracji Kamionka, Bezmiechowa Górna- Szybowisko, 38-600 Lesko.  
Celem konferencji jest oficjalne  podsumowanie wypracowanych rezultatów w ramach projektu oraz ich  wpływ na rozwój  MŚP na terenie podregionu krośnieńsko-przemyskiego.
Projekt ma na celu   poprawę warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 i ich wpływ na rozwój  społeczno-gospodarczy podregionu krośnieńsko-przemyskiego.

Organizatorzy zapewniamy salę szkoleniową, materiały oraz catering.

Uczestnicy we własnym zakresie organizują i pokrywają koszty związane z dojazdem.

Projekt   realizowany jest w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej
Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2.  Poprawa jakości życia. Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.

Dodatkowe informacje  pod nr tel. 17 86 76 216

>>>Pobierz program konferencji<<<


W dzisiejszym społeczeństwie istnieje silna obawa na temat skuteczności ochrony środowiska naturalnego i zmian klimatycznych w szczególności. Obawa ta jest wyrażana w różnych umowach, traktatach i konwencjach międzynarodowych, których celem jest zmniejszanie istniejących zagrożeń w sposób zorganizowany i z udziałem wszystkich sektorów społeczeństwa.
Ponadto, zasoby paliw kopalnych są nieodnawialne a tempo ich eksploatacji znacznie przekracza tempo ich powstawania (miliony lat). Dlatego też, oprócz negatywnego wpływu na atmosferę, zasoby te zostaną wyczerpane w ciągu stosunkowo niewielu lat. Oznacza to, że nie tylko jest to problem ochrony środowiska naturalnego, ale również stanie się problemem gospodarczym w niedalekiej przyszłości.
Odnawialne źródła energii (OZE) są traktowane jako silna konkurencja w sektorze energetycznym, ponieważ dotyczy czystych i niewyczerpanych źródeł energii, której używanie nie wpływa na jej ilość lub jakość.

paragrafW dzisiejszym głosowaniu Sejm odrzucił poprawki senackie dotyczące wsparcia dla prosumentów. Tym samym ostatecznie do ustawy o OZE zostanie wpisana poprawka prosumencka wniesiona przez posła PSL Artura Bramorę – TARYFY GWARANTOWANE

W dzisiejszym głosowaniu za odrzuceniem senackich poprawek w zakresie zasad sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE i tym samym utrzymaniem przyjętej wcześniej przez Sejm poprawki Bramory opowiedziało się 227 posłów, przeciwko było 200 posłów, a 9 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 24 posłów.

Za utrzymaniem poprawek senackich i odrzuceniem poprawki prosumenckiej głosowało 198 obecnych na sali posłów Platformy Obywatelskiej z wyjątkiem jednego posła PO, Łukasza Tuska, który wstrzymał się od głosu.

Za poprawką Bramory opowiedziały się natomiast wszystkie pozostałe kluby, przy czym w PiS, SLD i TR od głosu wstrzymał się jeden poseł w każdej z tych partii. Za poprawką prosumencką zagłosowało też 9 posłów Solidarnej Polski, 4 posłów SP wstrzymało się od głosu, a w grupie posłów niezrzeszonych za poprawką Bramory opowiedziało się 16 posłów, a 2 było przeciwko.

Tym samym zwolennicy poprawki prosumenckiej uzyskali bezwzględną większość niezbędną do utrzymania w ustawie o OZE zapisów o taryfach gwarantowanych dla prosumentów zgodnie z poprawką Bramory.

Posłowie poparli poprawkę prosumencką już wcześniej, podczas głosowania nad ustawą o OZE w dniu 16 stycznia br. Zwolennicy taryf gwarantowanych w Sejmie oddali wówczas 220 głosów "za", wobec 218 głosów "przeciw" i przy jednym głosie wstrzymującym się.

Mimo wcześniejszego poparcia Sejmu poprawka Bramory nie spotkała się z przychylnością Senatu, który zaproponował w zamian swoją poprawkę autorstwa senatorów PO.

Dlatego sprawa poprawki Bramory wróciła do Sejmu, a w dzisiejszym głosowaniu posłowie bezwzględną większością głosów ponownie poparli poprawkę wprowadzającą system 15-letnich stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii z domowych mikroinstalacji OZE w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs).

Poprawka posła Bramory ma na celu wprowadzenie dla domowych mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 kW  i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej przez nich energii, które będą niezmienne przez okres 15 lat. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej domowej instalacji mieszczącej się w w/w przedziale mocy, w tym okresie od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

1.     hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh

2.     energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh

3.     energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):

1.     biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh

2.     biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh

3.     biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;

4.     hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh

5.     energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh

6.     energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

Rozdział 4. ustawy o OZE poświęcony dopłatom do produkcji zielonej energii ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie o OZE wejdą w życie po podpisie prezydenta, publikacji w Dzienniku Ustaw i upłynięciu vacatio legis.

gramwzielone.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 4 marca 2015 r., przy okazji odbywających się w Londynie targów wystawienniczych Ecobuild, największej imprezy dla branży zrównoważonego budownictwa na  świecie.

Więcej...

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 5 marca 2015 r., przy okazji międzynarodowych targów wystawienniczych Resource 2015 w Londynie.

Więcej...

Znamy już dokładne szczegóły podróży dookoła świata pierwszego solarnego samolotu, jakim jest Solar Impulse 2. Cała wyprawa potrwa pięć miesięcy, przy czym samolot spędzi w powietrzu łącznie 25 dni, pokonując w tym czasie dystans przekraczający 35 tysięcy kilometrów oraz zrobi po drodze 12 przystanków.

Szanowni Państwo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii
z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do udziału w wizycie studyjnej na Ukrainie.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu FARADAY - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Wizyta studyjna odbędzie sięw dniach 11-13 lutego 2015 roku w obwodzie lwowskim na Ukrainie.

Organizatorzy zapewniają: transport, wyżywienie, nocleg, tłumaczenia w czasie spotkań.

Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej prosimy składać do dnia 04.02.2015r (środa) do godziny 15:00 pod nr fax: +48 17 85 20 611, lub na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

>>>>Kliknij aby pobrać formularz zgłoszeniowy<<<<

Szczegółowe informacje pod numerem: 535-093-092 lub 17 86 76 216.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

PL-BY-UA stopka na www

ustawa ozeSejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Wbrew stanowisku rządu, klubu PO, a nawet przewodniczącego PSL, w ustawie znalazły się zapisy ustalone przez koalicję prosumencką, opowiadającą się za rozwojem energetyki rozproszonej – informuje portal WysokieNapiecie.pl.

Ustawa o OZE została przyjęta po blisko pięciu latach prac. Długi okres prac nie pozwolił jednak rządowi na wprowadzenie zapisów, których oczekiwał.

ZAPROSZENIE

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

wraz z

Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

oraz

Departamentem Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

serdecznie zapraszają na

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych w perspektywie 2014-2020

które odbędzie się 28 stycznia 2015 r.w godzinach 9:00 – 12:00 w dużej auli budynku A0 UR przy ul. Pigonia 1.

Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. założenia i struktura Programu Ramowego HORYZONT 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu i otrzymaniem materiałów informacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do dnia 26 stycznia 2015r. do godz. 10:00.

W dniu 25 listopada 2014 r. w Przemyślu odbyły się Targi Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) „Postaw na OZE i Zacznij Oszczędzać” zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Agencję Europejskich Innowacji  ze Lwowa (Ukraina) w ramach projektu: „FARADAY – budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE”. Projekt współfinansowany w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013. W Targach OZE wzięło udział 31 Wystawców z Polski oraz Ukrainy, którzy działają w branży OZE oraz wspierają rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród firm branżowych i instytucji działających w zakresie OZE, ale również wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Podczas trwania imprezy równolegle do spotkania odbyła się konferencja pod tytułem: „Inteligentne EkoOsiedle 2020 – pakiet dla gospodarki niskoemisyjnej”,  na której poruszono tematy związane z ekologicznym wytwarzaniem ciepła, zarządzania jego dystrybucją, finansowaniem przydomowych elektrowni wiatrowych czy inwestycji w panele fotowoltaiczne. Celem zorganizowanych Targów było podniesienie świadomości dotyczącej szerszego wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także popularyzacja i wzrost promocji OZE na terenach transgranicznych.

Nieco ponad 80 km na południowy wschód od Berlina leży wieś, która jest samowystarczalna energetycznie: cały wykorzystywany w niej prąd i ciepło pochodzą z zielonych źródeł. Jej mieszkańcy policzyli, że to im się opłaca.

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej od kilku lat prowadzi działania zmierzające do wdrożenia podobnych rozwiązań na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu Inteligentne Ekoosiedle 2020.

Więcej na tvn24bis.pl